top of page

Sink Og Mangan Fosfatering. 

Belegningsteknikk utfører både Sink fosfat og Mangan fosfat. Fosfateringsprossessen gir en ren og homogen overflate. Denne behandlingen sikrer god vedheft for Xylan. De tungt løselige metallsaltene som utfelles på metalloverflaten, virker som et passivt og heftforbedrende sjikt for maling og lakk. Sjiktet har ulike korrosjonshindrende egenskaper. Et sinkfosfatbelegg på stål, kan forhindre underrusting eller rustspredning dersom det oppstår skader på malingsfilmen.

Fosfatet brukes også på overflater man ikke ønsker belagt med lakk for rustbeskyttelse, elektrisk kontakt og smøreegenskaper ved montering. 

Vi tilfredsstiller kravene gitt i følgende spesifikasjoner: 

AKER Solutions: C-110c og FMC Technologies: C80400, SPC 60038992 

Vi tilbyr også mangan fosfatering.

Blåserenset med aluminiumoksid

Blåserenset del før fosfat

Fosfateres

Samme del i fosfat bad

bottom of page