top of page

Non-stick/ Teflon (PTFE)

Vi utfører overflatebehandling med "PolyTetraFluoroEthylene" (PTFE ). PTFE er et belegg med lav friksjonskonfidensient. Det er motstandsdyktig mot de fleste kjemiske sammensetninger, og har svært god korrosjonsbeskyttelse. Vår produksjon er prosesstyrt, igjennom egne og /eller etter kundens prosessbeskrivelse. Her finnes det flere typer som også er godkjent mot næringsmiddelindustrien. Vi utører jobb innen næringsmiddelindustrien med non-stick belegg av forskjellig utstyr som varmeplater, plastsveise verktøy og støpeformer med mer. Vi reparer skader i teflon/non-stick belegg av verktøy fra for eksempel multivac.

Plastsveiseverktøy
Lakkert med Xylan, Non-stick, Teflon

Plast sveiseverktøy re belagt med non-stick belegg for og få tilbake slipp egenskaper ved bruk.

Belegningsteknikk A/S har egne prosedyrer mot non-stick belegg: CRV-17 og Crv-88


Vi har utarbeidet et eget robust kvalitetssystem, som ivaretar våre kunders krav og gir oss en god kontroll på de ulike operasjonene.

Vi legger for øvrig stor vekt på trivsel og et godt arbeidsmiljø, noe som gjenspeiler seg i vårt HMS arbeid.

bottom of page